प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी 14 अप्रैल 2020 भोरे 10 बजे राष्ट्रके नाओ सँ सम्बोधित केलनि। प्रधानमन्त्री जीक सम्बोधन सुनु।

लॉकडाउनके अवधि बढ़ायल गेल, संगहि कोरोना सँ बचय लेल 7 टा मन्त्र सेहो देलनि।