मिथिलाक युवा ट्विटर पर ट्रेन्ड करा रहल छथि #MithilaCalling

0
840

फेर एकबेर मिथिलाक युवा ट्विटर पर ट्रेंड करेबाक भार उठोलनि मिथिलाक युवा। अहि बेर हैशटैग प्रयोग कय रहल छथि #MithilaCalling

मिथिलाक युवा अपन विभिन्न मांग एकटा हैशटैग सँ कय रहल छथि। 1 लाख ट्वीट करबाक टारगेट निर्धारित कयने छथि।

किछ ट्वीट ताकि कय अहाँ लेल आनि रहल छी।

सुगन्धा झा जीक ट्वीट

अहि सँ पहिले सेहो #MithilaWillRise हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड भेल छल। तेसर स्थान धरि पहुँचल छल। वैह आत्मविश्वास सँ आइ सेहो नव हैशटैगके सङ्ग ट्विटर पर ट्रेंड करेबाक प्रयासमे छथि। भोरे 8 बजे 25 स्थान पर ट्रेंड कय रहल अछि, #MithilaCalling ।