मैथिली गीत

महान गीतकार मैथिलीपुत्र प्रदीप केर निधन, शोकाहत मिथिला

महान गीतकार मैथिलीपुत्र प्रदीप केर निधन भ’ गेल अछि. मिथिलाक लोककंठ मे हिनक गीत रचल-बसल अछि आ आइ ई हमरा सभक बीच सं बैकुण्बठ विदा भ’ गेलाह.